EKIPE - BORDOVI   PLASMAN   1 seansa   2 seansa   3 seansa   4 seansa   5 seansa   6 seansa   7 seansa